BKM
Balti Kindlustusmaakler

Balti Kindlustusmaakler OÜ on loodud 2009 aastal. Ettevõte on kantud Finantsinspektsiooni juures olevasse kindlustusvahendajate nimekirja 2009 aasta septembris. Oleme kliendi huvides tegutsev ettevõte, kelle professionaalne meeskond muudab kindlustamise lihtsaks ja mugavaks. Lisaks kindlustuslepingute sõlmimisele nõustame kliente kahjujuhtumite ja kindlustusega seonduvate juriidiliste küsimuste korral.

Sõlmime kõikide kahjukindlustusliikide kindlustuslepinguid. Meie vahendusel sõlmitud lepingute puhul on kahjualane nõustamine tasuta.


Visioon
- lisaväärtuse loomine kliendile läbi pikaajalise ja vastastikusel usaldusel põhineva koostöö

Missioon - tagame asjatundliku kindlustusnõustamisega kindlustunde ja meelerahu

 

 

Ettevõtte logol kujutatud Fööniks on  müütiline lind, kes legendi järgi ilmub pikkade ajavahemike järel, enamasti 500 - 1000 aasta tagant,
ärkab noorena tuhast uuesti ellu.

Kõikides mütoloogiates, kus fööniks esineb on ta hea­duse, puhtuse ja taassünni sümboliks - ideaalne kujund kindlustusega seonduva
ettevõtte tunnuseks. Ettepoole vaatav pilk - meeldetuletus nii endale kui klientidele, et tegutseda tuleb läbimõeldult - ettenägelikult, pikka perspektiivi ja riske arvestades.